Gunia76

56 tekstów – auto­rem jest Gu­nia76.

Kokon

Wiel­ki ko­kon otacza me ciało,
kol­ce dru­tu ra­nią mą duszę.
Cicho w koło, cicho i biało.
Niemym krzy­kiem pra­wie się duszę.

Ko­kon ścis­ka i wras­ta w mą skórę,
co­raz głębsze po­zos­ta­wia rany.
Resztką sił pod­noszę wzrok w górę,
widzę błękit nadziei przez szpary.

Pragnę chwy­cić to ziar­no błękitu,
uk­ryć szyb­ko w zak­rwa­wionych dłoniach.
Poczuć wol­ność i szczęścia bezliku
za­nim tu­taj, pośród dru­tu skonam.

A.J. 30.09.2014 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 października 2014, 09:35

Powrót

Myślałam że cię ujarzmiłam ...
spętałam w więzy i kajdany
jakże się strasznie pomyliłam...
znów roz­dra­pujesz mo­je rany.

Twe żółte oczy nienawiści
śle­pia się na mnie w mroku...
i ciche sy­ki...gdzieś z czeluści
wciąż dot­rzy­mują mi kroku.

Do­padłeś, dusisz
swym uściskiem
po­zor­ny spokój burzysz.
Przeszy­wasz ser­ce swoim piskiem...
mój mur w ka­wałki kruszysz.

Ciemność.
W niej w kon­cie łóżko stoi
i koc...schro­nienie moje
a nad nim sta­ry de­mon w zbroi
wy­ciaga szpo­ny swoje.

Ko­go dopadnie?
Dziec­ko zlęknione
sa­mot­ne, smut­ne, małe...
pus­ty koc spanie
nieuniknione...
dziec­ko zos­ta­nie całe.

27.02.2014 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 marca 2014, 07:45

Matczyna miłość

Gdy upadniesz
wie­rzysz, że podniesie,
bez py­tania , po pros­tu przytuli.
Ciepłe mle­ko do łóżka przyniesie
i zro­zumie, to ser­ce, co boli.

Bo któż in­ny niż miłość matczyna
twoją duszę skleić sie odważy?
Bez py­tania, ja­ka jest przyczyna,
bez rozgłosu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2014, 10:33

Przebudzenie

wciśnieta w kra­ty codzienności,
zwiaza­na lęku sznurami,
szu­kam wyt­rychu ku wolności,
która gdzieś cze­ka za drzwiami.

kra­ty mnie duszą, uwierają
w ciem­ności syczą strachu węże,
pręty już szczęścia mi nie dają
pragnę wol­ności...pragnę szczerze...

zrzu­cić oko­wy ze swej duszy,
uciec przed lękiem , przed koszmarami,
poczuć jak siła ma kra­ty kruszy
usłyszeć szczęk ot­wartej bramy...

czy wstanę?
ruszę ku wolności?
która zza bra­my do mnie mru­ga ?
czy pozostanę...
tu w nicości...
cze­kajac końca...bo baj­ka długa... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lutego 2014, 17:45

Demony

Nie łat­wo zam­knąć przeszłości drzwi,
wyrzu­cić klucz daleko...
Ona co chwilę mi się śni,
ki­pi jak wrzące mleko.

Za drzwiami szpo­ny z wiel­kich łap
ra­nią obłędem duszę,
I w krwa­we szra­my wpuszczają jad,
bym znów przeżyła katusze...

Złow­ro­gie jęki , [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2014, 13:08

Koleje losu

Świat za ok­nem zaśnieżony,
pier­wsza gwiaz­dka mruga.
Ktoś w ko­minek zapatrzony
noc to będzie długa ...

W og­niu wi­dać twarze dzieci
smut­ne, głod­ne, szare...
Na ich bu­zie gwiaz­dka świeci,
świąt nie mają wcale.

Blask płomieni ko­lor zmienia,
niebies­ki się robi.
Słychać ciche kolęd brzmienia,
ktoś opłatek drobi.

Sta­re dłonie ocierają
oczy zapłakane,
i choć ser­ca w żalu mają
po­zos­tają same... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 grudnia 2013, 20:42

Kolęda

Sreb­rny pył oprósza ziemię
i cisza otu­la świat.
W białym puchu pos­tać drzemie,
co ma dziś niewiele lat.

Nad kołyską aniołowie
skrzydła swo­je rozkładają,
lek­ki do­tyk mus­ka głowę,
a ich ser­ca ciepło dają.

To dzieciątko drob­ne, białe,
w chuście z miłości [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 grudnia 2013, 10:17

Maski

Ra­nek mnie wi­ta dylematem
którą dziś maskę przybrać...
Czy tą, pachnącą róży kwiatem?
I zno­wu miłą przygrać?

A może tą, co oczy puste
uk­ry­wa wśród uśmiechu?
Do te­go ub­rać grzeczności chustę,
nie zauważą grzechu...

Wszys­tkie wy­tar­te, wszys­tkie znoszone,
już na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 października 2013, 15:22

Ballada o przemijaniu

Życia sa­mot­ny­mi alejami
idzie zgar­bione Wspomnienie.
Przytłoczo­ne swy­mi przeżyciami,
raz płacze, raz cicho się śmieje.

Ciężko sta­wia sto­py na kamieniach,
które tyl­ko cier­pienie zadają.
Suszy tros­ki w słonecznych promieniach,
straszne myśli - pta­ki zagłuszają.

Siadło so­bie Wspom­nienie na skale,
si­we włosy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 października 2013, 10:18

Ile...

Ile ra­zy cię prosiłam
o chwilę radości?
Ile serc ci przynosiłam
w imię mej miłości?

Ile pios­nek zaśpiewałam
dla uśmie­chu twego?
Ile kwiatów nazbierałam
pełnych smut­ku mego...

Ile piątek przynosiłam,
byś mnie pochwaliła?
Ile godzin się uczyłam,
żebyś dum­na była?

Ile cza­su w samotności,
w po­koju schowana,
o kro­pelkę twej czułości
płakałam do rana?

Ile no­cy nieprzespanych,
kiedy cho­ra byłam,
dla chwil z tobą,wyżebranych,
pod ko­cem spędziłam?

Nie wiesz ile te­go było
i już się nie dowiesz.
Mo­je ser­ce to ukryło,
nig­dy ci nie powie... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 października 2013, 07:15
Zeszyty
  • Smutne zakamarki duszy – wszys­tkie tek­sty,które wy­rażają też mo­je uczu­cia

  • Ulubione – wier­sze blis­kie mo­jemu ser­cu i duszy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gunia76

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

8 października 2014, 12:08Gunia76 sko­men­to­wał tek­st Kokon

5 października 2014, 09:04RozaR sko­men­to­wał tek­st Kokon

4 października 2014, 12:47Gunia76 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo jest 

4 października 2014, 12:32Gunia76 sko­men­to­wał tek­st Do ludzi się uśmie­cham po­magam [...]

4 października 2014, 12:30Gunia76 sko­men­to­wał tek­st śnienie

4 października 2014, 10:53solus.amor sko­men­to­wał tek­st Kokon

4 października 2014, 09:41Gunia76 sko­men­to­wał tek­st ~~Anioł~~

4 października 2014, 09:35Gunia76 do­dał no­wy tek­st Kokon